NNU4934-S-M-P5-C3轴承NNU4934-S-M-P5-C3

       我公司专业销售FAGNNU4934-S-M-P5-C3,能为客户提供配合安装尺寸、重量,轴承NNU4934-S-M-P5-C3的品牌的圆柱滚子轴承,需要此轴承型号极限转速、游隙尺寸表、滚子粒数等资料请联系销售人员!咨询电话:86-0512-57922999
       我公司还销售相关轴承:NNU4960-S-K-M-SP轴承  FAG轴承NNU4934-S-K-M-SP  FAG NNU4164-M  NNU4928-S-K-M-SP轴承  FAG轴承NNU4932-S-M-P5-C3  FAG NNU4134-M  NNU4148-M轴承  FAG轴承NNU4980-S-K-M-SP  

圆柱滚子轴承 NNU4934-S-M-P5-C3

浮动轴承,双列,可分离,带保持架

圆柱滚子轴承 NNU4934-S-M-P5-C3, 浮动轴承,双列,可分离,带保持架
径向载荷无密封脂润滑油润滑
圆柱滚子轴承 NNU4934-S-M-P5-C3, 浮动轴承,双列,可分离,带保持架
圆柱滚子轴承 NNU4934-S-M-P5-C3, 浮动轴承,双列,可分离,带保持架
 
d 170  mm 
   
D 230  mm 
   
B 60  mm 
   
 
D1 210,9  mm 
   
Da max 221  mm 
   
da min 179  mm 
   
ds 3,2  mm 
   
F 188,5  mm 
   
ns 6,5  mm 
   
ra max 2  mm 
   
rmin 2  mm 
   
s 2,3  mm 
  距离中心位置的轴向偏移
 
m 7,05  kg 
  质量
Cr 340000  N 
  基本额定动载荷,径向
C0r 695000  N 
  基本额定静载荷,径向
nG 3000  1/min 
  极限转速
Cur 80000  N 
  疲劳极限载荷,径向
 

       推荐型号:EGB2215-E40轴承  轴承NK50/25-TV  FAG RNA4907-RSR  HF0612轴承  轴承2307-K-TVH-C3+H2307  FAG EGB7560-E40  EGB7070-E40-B轴承  轴承K145X153X26  FAG RASE45  XU080430轴承    NNU4934-S-M-P5-C3轴承FAG E50-KRR  HS71918-E-T-P4S轴承  轴承61915  FAG 1207-K-TVH-C3+H207  NJ309-E-TVP2轴承  轴承SL185032  FAG 6000-C-2Z  NK7/12-TV轴承  轴承1209-K-TVH-C3  FAG K81111-TV  
 
 
苏州凯诺永晟轴承有限公司 版权所有