NJ319-E-TVP2+HJ319E轴承NJ319-E-TVP2+HJ319E

       我公司专业销售FAGNJ319-E-TVP2+HJ319E,能为客户提供各种技术服务,轴承NJ319-E-TVP2+HJ319E的品牌的圆柱滚子轴承,需要此轴承最新规格、图纸、报价等资料请联系销售人员!咨询电话:86-0512-57922999
       我公司还销售相关轴承:NJ318-E-TVP2轴承  FAG轴承NJ305-E-TVP2+HJ305E  FAG NJ315-E-TVP2+HJ315E  NJ313-E-TVP2轴承  FAG轴承NJ309-E-TVP2  FAG NJ318-E-TVP2+HJ318E  NJ332-E-M1+HJ332E轴承  FAG轴承NJ326-E-TVP2  

圆柱滚子轴承 NJ319-E-TVP2 + HJ319E

根据 DIN 5412-1 标准的主要尺寸, 带 L 型圈,定位轴承, 可分离, 带保持架

圆柱滚子轴承 NJ319-E-TVP2 + HJ319E, 根据 DIN 5412-1 标准的主要尺寸, 带 L 型圈,定位轴承, 可分离, 带保持架
径向载荷单向轴向载荷双向轴向载荷无密封脂润滑油润滑
圆柱滚子轴承 NJ319-E-TVP2 + HJ319E, 根据 DIN 5412-1 标准的主要尺寸, 带 L 型圈,定位轴承, 可分离, 带保持架
圆柱滚子轴承 NJ319-E-TVP2 + HJ319E, 根据 DIN 5412-1 标准的主要尺寸, 带 L 型圈,定位轴承, 可分离, 带保持架
 
d 95  mm 
   
D 200  mm 
   
B 45  mm 
   
 
B1 13  mm 
   
B2 20,5  mm 
   
D1 169,6  mm 
   
Da max 186  mm 
   
d1 132  mm 
   
da max 119  mm 
   
da min 109  mm 
   
dc min 134  mm 
   
E 177,5  mm 
   
F 121,5  mm 
   
r1 min 3  mm 
   
ra max 2,5  mm 
   
ra1 max 2,5  mm 
   
rmin 3  mm 
   
s 1,4  mm 
  距离中心位置的轴向偏移
 
  HJ319E 
  型号,L 型圈
m 6,44  kg 
  质量
m1 0,777  kg 
  质量,L 型圈
Cr 390000  N 
  基本额定动载荷,径向
C0r 380000  N 
  基本额定静载荷,径向
nG 3400  1/min 
  极限转速
nB 3550  1/min 
  参考速度
Cur 64000  N 
  疲劳极限载荷,径向
 

       推荐型号:SCE2-1/2-4轴承  轴承22324-E1-K+AHX2324G  FAG NKXR20  EGF08095-E40-B轴承  轴承CSCG250  FAG 61812-Y  K95X103X40-ZW轴承  轴承7005-B-2RS-TVP  FAG 11205-TVH  HC71903-E-T-P4S轴承    NJ319-E-TVP2+HJ319E轴承FAG CSCC040  2206-K-2RS-TVH-C3+H306轴承  轴承RCJTY25-JIS  FAG HK4016-2RS  23960-B-K-MB轴承  轴承HCS7000-E-T-P4S  FAG GE8-DO  NNU4938-S-M-P5-C3轴承  轴承4126-AW  FAG K26X30X13  
 
 
苏州凯诺永晟轴承有限公司 版权所有