23222-E1A-K-M+H2322轴承23222-E1A-K-M+H2322

       我公司专业销售FAG23222-E1A-K-M+H2322,能为客户提供各种技术服务,轴承23222-E1A-K-M+H2322的品牌的调心滚子轴承,需要此轴承最新规格、图纸、报价等资料请联系销售人员!咨询电话:86-0512-57922999
       我公司还销售相关轴承:23252-B-MB轴承  FAG轴承23226-E1-TVPB  FAG 23234-E1-TVPB  23228-E1-K-TVPB+AHX3228G轴承  FAG轴承23222-E1A-K-M  FAG 23252-B-K-MB+AH2352G  23248-B-K-MB轴承  FAG轴承23220-E1-K-TVPB+AHX3220  

调心滚子轴承 23222-E1A-K-M + H2322

根据 DIN 635-2 标准的主要尺寸, 带锥孔和紧定套

组件
调心滚子轴承 23222-E1A-K-M + H2322, 根据 DIN 635-2 标准的主要尺寸, 带锥孔和紧定套
径向载荷单向轴向载荷双向轴向载荷静转角误差和不对中动转角误差和不对中无密封脂润滑油润滑
调心滚子轴承 23222-E1A-K-M + H2322, 根据 DIN 635-2 标准的主要尺寸, 带锥孔和紧定套
 
d1H 100  mm 
   
D 200  mm 
   
B 69,8  mm 
   
 
Ba min 17  mm 
   
c 21  mm 
   
D1 172,7  mm 
   
Da max 188  mm 
   
Dm 145  mm 
   
d 110  mm 
   
da max 130  mm 
   
db min 121  mm 
   
ds 4,8  mm 
   
l 105  mm 
   
ns 9,5  mm 
   
ra max 2,1  mm 
   
rmin 2,1  mm 
   
 
  H2322 
  质量,紧定套
m 9,32  kg 
  质量
m1 2,78  kg 
  质量,紧定套
Cr 710000  N 
  基本额定动载荷,径向
e 0,33 
   
Y1 2,06 
   
Y2 3,06 
   
C0r 870000  N 
  基本额定静载荷,径向
Y0 2,01 
   
nG 3000  1/min 
  极限转速
nB 2100  1/min 
  参考速度
Cur 72000  N 
  疲劳极限载荷,径向
 

       推荐型号:6040-M轴承  轴承PCJ20-TV-FA125.5  FAG RCJTY40-JIS  BCE57轴承  轴承HCB7211-E-2RSD-T-P4S  FAG 51109  RASEY90轴承  轴承61904-2RSR  FAG 239/800-B-K-MB+AH39/800  2282轴承    23222-E1A-K-M+H2322轴承FAG 4423  EGBZ0808-E40轴承  轴承NA4840  FAG KLRZ10X30X10-2Z  EGB1612-E40轴承  轴承4217-B-TVH  FAG RA104-206-NPP-B  SCE138轴承  轴承XU080264  FAG 20304-TVP  
 
 
苏州凯诺永晟轴承有限公司 版权所有